Ruth Vesøen Neurofeedback

RUTH ØVENSEN-VESØEN

NEVROFEEDBACKTERAPEUT
OG KARRIEREVEILEDER

“Ved å trene hjernen vil hverdagen bli bedre. Det handler om å få frem det beste i deg.”

Ønsker du bedre søvn, økt konsentrasjon og mindre stress i hverdagen?

«MED NEVROFEEDBACKTRENING SKAPER VI POSITIVE RESULTATER SAMMEN”

For å få en sterk og fleksibel kropp, er det viktig å trene riktig.  Ved nevrofeedbacktrening trenes hjernen til bedre ytelse på en rekke områder. En kan beskrive nevrofeedback som «fysioterapi» for hjernen. Hjernen trener på å fungere bedre og mer effektivt, og du kjenner økt velvære, konsentrasjon og mestring. 

Nevrofeedback er et profesjonelt, trygt og presist verktøy. Forskning viser at barn og voksne opplever en vesentlig reduksjon av ubehag på flere områder, blant annet:

 • Stress- og søvnproblemer
 • Migrene og spenningshodepine
 • Angst-, uro og depresjon
 • Kroniske smerter, muskel/skjelettsmerter
 • Utmattelse, slitenhet og energiløshet
 • ADHD, ADD, Tourette
 • PTSD og avhengighetsproblematikk

Med nevrofeedback kan du også forbedre og trene :

 • konsentrasjon, planlegging og presisjon
 • utholdenhet i studier, eksamenforberedelser
 • avslapping og mindfulness
 • hukommelse/kognitive funksjoner
Nevrofeedback trening bilde av kvinne

NEVROFEEDBACK
TRENING

Nevrofeedback er en metode som trener hjernen til å fungere bedre og mer effektivt.  

I USA og Europa trener sportsutøvere og yrkesaktive med krevende jobber nevrofeedback for å yte bedre under press, tenke klarere og raskere. Ved å bedre konsentrasjonen økes også planleggingsevne og hukommelse. I Norge er metoden mest kjent for sin positive effekt som et godt alternativ til medisin, for eksempel i ADHD og PTSD traumebehandling.

20 Timer trening inneholder
KONSENTRASJONSTRENING
YTELSESTRENING
MESTRING AV STRESS

LES MER

Få jobb raskere, jobbtrening med Axom.

NY JOBB ELLER TA EKSAMEN?

Skal du søke eller starte i ny jobb,  står foran omstillinger og store forandringer enten i jobb eller i skole/studier? Da kan nevrofeedback kombinert med veiledning være noe for deg.
Sammen jobber vi slik at du får det beste utgangspunktet for den situasjonen du er i. Med lang erfaring i å bistå personer i omstilling og endring, vil du oppleve at vi jobber strukturert mot å nå ditt mål i skole- og arbeidsliv.

Som sertifisert nevrofeedbackterapeut siden 2011 og med mer enn 13 års erfaring som veileder har jeg følgende sertifiseringer på verktøy som tilbys i profesjonell karriereveiledning:

 • NEO-PI – personlighetstest (5-faktor)
 • Work Interest Explorer (WIE) karriereferdigheter
 • Work Interest Exporer (WIE) interessekartlegging
 • Structured Career Interview (SCI) karriereveiledningsskjema
 • JobPics visuell/bildebasert kartleggingsverktøy


MÅLENE DINE
RASKERE

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post.

Telefon: 46660220

E-post: [email protected]