Ruth Øvensen-Vesøen

Når hjernen er i toppform er du en bedre deg

Muligheten til å få en bedre hverdag gjennom økt oppmerksomhet, konsentrasjon og velvære, og dermed utnytte det potensial som enhver innehar, er mitt mål med tjenesten.  Jeg ønsker samtidig å tilby personlig veiledning underveis som sikrer god fremgang og sjanse for å lykkes.

Axom er et konstruert ord som er utledet fra Axon som er nervetråden til nevronet/nervecellen i hjernen. Det leder fyringspotensialet og sender informasjon til andre nerveceller. Et Axom finnes altså ikke, men jeg tenker meg at siden det ikke finnes, så kan det «oppfinnes» akkurat på samme måte som når vi lærer noe nytt, eller kommer på en god idè. Axom er derfor det nye potensialet som oppstår når vi trener hjernen og den får utnyttet sitt fulle potensiale.

Min bakgrunn: Bach. i pedagogikk og psykologi, veiledning/coaching. Siden 2006 veileder/karriereveileder i arbeidsmarkedsbedrift med ansvar for karriereveiledning, personlighets- og interessekartleggingsverktøy.

 

 

Kontakt

TELEFON

+47 46660220

ORG.NR

998829186